COBE 1612UV LED

Ploter z inteligentnym systemem rozpoznawania elementów
obszar zadruku 160×120 cm

COBE 1612UV LED

Efekty druku na ploterze COBE 1612UV LED

Efekty druku na ploterze COBE1612UV LED